โคมดาวน์ไลท์ ชนิดฝัง ปรับหมุนได้

โคมดาวน์ไลท์ ชนิดฝัง ปรับหมุนได้ สำหรับติดตั้งตามตู้โชว์ ตู้เฟอร์นิเจอร์ และโต๊ะเครื่องแป้ง เหมาะสำหรับใส่กับหลอกฮาโลเจน

แสดง 8 รายการ

Copyright © 2017. All rights reserved. บริษัท เอส.พี.การไฟฟ้า อิมปอร์ต จำกัด
635-637-639 ซอยกรุงธนบุรี 4 บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
TEL : 02-439-0857 , 02-437-1538, 02-438-5126, 02-860-6265, 02-438-1618, 02-438-1619 FAX : 02-860-6266